​Veilederen beskriver vilkår for akuttmottakene som skal gi pasientene et kvalitetsmessig godt tilbud. Det er særlig lagt vekt på de krav som stilles til organisering, prosedyrer, klinisk ledelse, kommunikasjon og samhandling.

Størrelse, organisering og funksjonsfordeling kan være ulik, men mange av de grunnleggende trekkene ved aktiviteten vil være universelle. De grunnleggende forutsetningene for at virksomheten i akuttmottaket skal sikre nødvendig kvalitet, må være oppfylt.

Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, på bakgrunn av tidligere tilsynsrapporter og medieoppslag om problemer i akuttmottakene. Helsedirektoratet har i prosessen med veilederen etablert et kompetansenettverk for akuttmottakene. Dette har vært et svært nyttig forum i arbeidet med kvalitetskravene.