https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2379<h2 class="ms-rteElement-H2B">Hypothyreose med tilleggsproblem (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Utredning og medikamentell behandling.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>grad av hypotyreose</li> <li>mistanke om annen endokrin svikt</li> <li>alder</li> <li>komorbiditet</li> <li>graviditet</li> <li>fertilitetsproblem</li> <li>mistanke om andre immunologiske sykdommer</li> </ul> <p>Primær hypothyreose uten noen tilleggsproblemer utredes og behandles godt i primærhelsetjenesten.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11123" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11123" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>