Formålet med veilederen er å gi tydelige føringer for videreutviklingen av det
desentraliserte psykiske helsevern og å fokusere på utfordringer som er særlig aktuelle for å innfri Opptrappingsplanens intensjoner.

Dette er våre anbefalinger for videreutvikling av tjenestene ved distriktspsykiatriske sentre.