Introduksjon til diagnostisk pakkeforløphttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=446Introduksjon til diagnostisk pakkeforløpDiagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreftRetningslinjeseksjon0FalseDiagnostisk pakkeforløp for pasienter...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2 align="LEFT">Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Mats Irgen Olsen (leder), hematolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Jan Erik Berdal, infeksjonsmedisiner, Akershus universitetssykehus</li><li>Kjell Morten Rokseth, radiolog, St. Olavs hospital</li><li>Anne Louise Kleiven, spesialsykepleier/koordinator, Oslo universitetssykehus</li><li>Marie Thoresen, lungemedisiner, St. Olavs hospital</li><li>Skjalg Klomstad, gastroenterolog, Helse Bergen</li><li>Mona Brox, pasientkoordinator, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Rolf Bruun Bie, patolog, Sørlandet sykehus</li><li>Tove Hanche-Olsen, kreftsykepleier, Norsk Pasientforening</li><li>Tove Borgen, spesialist i allmennmedisin, fastlege og praksiskonsulent, Oslo</li><li>Åse Skår, seniorrådgiver/onkolog, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten</li></ul>/retningslinjer/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vere-kreft/seksjon?Tittel=introduksjon-til-diagnostisk-pakkeforlop-2693
Inngang til pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomerhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=447Inngang til pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomerDiagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreftRetningslinjeseksjon8FalseDiagnostisk pakkeforløp for pasienter...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2 align="LEFT">Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Mats Irgen Olsen (leder), hematolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Jan Erik Berdal, infeksjonsmedisiner, Akershus universitetssykehus</li><li>Kjell Morten Rokseth, radiolog, St. Olavs hospital</li><li>Anne Louise Kleiven, spesialsykepleier/koordinator, Oslo universitetssykehus</li><li>Marie Thoresen, lungemedisiner, St. Olavs hospital</li><li>Skjalg Klomstad, gastroenterolog, Helse Bergen</li><li>Mona Brox, pasientkoordinator, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Rolf Bruun Bie, patolog, Sørlandet sykehus</li><li>Tove Hanche-Olsen, kreftsykepleier, Norsk Pasientforening</li><li>Tove Borgen, spesialist i allmennmedisin, fastlege og praksiskonsulent, Oslo</li><li>Åse Skår, seniorrådgiver/onkolog, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten</li></ul>/retningslinjer/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vere-kreft/seksjon?Tittel=inngang-til-pakkeforlop-for-2694
Utredning i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=448Utredning i spesialisthelsetjenestenDiagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreftRetningslinjeseksjon6FalseDiagnostisk pakkeforløp for pasienter...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2 align="LEFT">Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Mats Irgen Olsen (leder), hematolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Jan Erik Berdal, infeksjonsmedisiner, Akershus universitetssykehus</li><li>Kjell Morten Rokseth, radiolog, St. Olavs hospital</li><li>Anne Louise Kleiven, spesialsykepleier/koordinator, Oslo universitetssykehus</li><li>Marie Thoresen, lungemedisiner, St. Olavs hospital</li><li>Skjalg Klomstad, gastroenterolog, Helse Bergen</li><li>Mona Brox, pasientkoordinator, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Rolf Bruun Bie, patolog, Sørlandet sykehus</li><li>Tove Hanche-Olsen, kreftsykepleier, Norsk Pasientforening</li><li>Tove Borgen, spesialist i allmennmedisin, fastlege og praksiskonsulent, Oslo</li><li>Åse Skår, seniorrådgiver/onkolog, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten</li></ul>/retningslinjer/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vere-kreft/seksjon?Tittel=utredning-i-spesialisthelsetjenesten-2695
Klinisk beslutning og avslutning av pakkeforløpethttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=449Klinisk beslutning og avslutning av pakkeforløpetDiagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreftRetningslinjeseksjon5FalseDiagnostisk pakkeforløp for pasienter...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2 align="LEFT">Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Mats Irgen Olsen (leder), hematolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Jan Erik Berdal, infeksjonsmedisiner, Akershus universitetssykehus</li><li>Kjell Morten Rokseth, radiolog, St. Olavs hospital</li><li>Anne Louise Kleiven, spesialsykepleier/koordinator, Oslo universitetssykehus</li><li>Marie Thoresen, lungemedisiner, St. Olavs hospital</li><li>Skjalg Klomstad, gastroenterolog, Helse Bergen</li><li>Mona Brox, pasientkoordinator, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Rolf Bruun Bie, patolog, Sørlandet sykehus</li><li>Tove Hanche-Olsen, kreftsykepleier, Norsk Pasientforening</li><li>Tove Borgen, spesialist i allmennmedisin, fastlege og praksiskonsulent, Oslo</li><li>Åse Skår, seniorrådgiver/onkolog, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten</li></ul>/retningslinjer/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vere-kreft/seksjon?Tittel=klinisk-beslutning-og-avslutning-2696
Samlede forløpstiderhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=450Samlede forløpstiderDiagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreftRetningslinjeseksjon0FalseDiagnostisk pakkeforløp for pasienter...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2 align="LEFT">Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Mats Irgen Olsen (leder), hematolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Jan Erik Berdal, infeksjonsmedisiner, Akershus universitetssykehus</li><li>Kjell Morten Rokseth, radiolog, St. Olavs hospital</li><li>Anne Louise Kleiven, spesialsykepleier/koordinator, Oslo universitetssykehus</li><li>Marie Thoresen, lungemedisiner, St. Olavs hospital</li><li>Skjalg Klomstad, gastroenterolog, Helse Bergen</li><li>Mona Brox, pasientkoordinator, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Rolf Bruun Bie, patolog, Sørlandet sykehus</li><li>Tove Hanche-Olsen, kreftsykepleier, Norsk Pasientforening</li><li>Tove Borgen, spesialist i allmennmedisin, fastlege og praksiskonsulent, Oslo</li><li>Åse Skår, seniorrådgiver/onkolog, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten</li></ul>/retningslinjer/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vere-kreft/seksjon?Tittel=samlede-forlopstider-2697
Registreringhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=451RegistreringDiagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreftRetningslinjeseksjon4FalseDiagnostisk pakkeforløp for pasienter...<p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p> Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. </p><p> Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak. Innføring av Pakkeforløp for kreft skal bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp. </p><p> Helsedirektoratet fikk i februar 2014 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene etter modell fra Danmark. Helsedirektoratet har i samarbeid med 21 arbeidsgrupper med til sammen rundt 200 fagpersoner fra helseforetakene, fastleger og brukere utarbeidet 28 pakkeforløp for kreft , diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon. Pakkeforløpsbeskrivelser, diagnoseveiledere, kodeveiledere og pasientinformasjon er gjennomgått og revidert i 2016 av Helsedirektoratet, i samarbeid med fagmiljøene og pasientorganisasjoner. </p><p> Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som er faglig baserte og normgivende. Pakkeforløpene er basert på de nasjonale handlingsprogrammene med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft. </p><p> Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp for hver enkelt pasient tilrettelegges. Målgruppen for beskrivelsene av pakkeforløp er primært helsepersonell, ledere, administratorer og beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten, og eventuelt andre. </p><p> Helsedirektoratet vil takke alle som har bidratt i arbeidet. </p><p> Bjørn Guldvog <br> Helsedirektør </p><h2 align="LEFT">Arbeidsgruppens sammensetning</h2><ul><li>Mats Irgen Olsen (leder), hematolog, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Jan Erik Berdal, infeksjonsmedisiner, Akershus universitetssykehus</li><li>Kjell Morten Rokseth, radiolog, St. Olavs hospital</li><li>Anne Louise Kleiven, spesialsykepleier/koordinator, Oslo universitetssykehus</li><li>Marie Thoresen, lungemedisiner, St. Olavs hospital</li><li>Skjalg Klomstad, gastroenterolog, Helse Bergen</li><li>Mona Brox, pasientkoordinator, Universitetssykehuset Nord-Norge</li><li>Rolf Bruun Bie, patolog, Sørlandet sykehus</li><li>Tove Hanche-Olsen, kreftsykepleier, Norsk Pasientforening</li><li>Tove Borgen, spesialist i allmennmedisin, fastlege og praksiskonsulent, Oslo</li><li>Åse Skår, seniorrådgiver/onkolog, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten</li></ul>/retningslinjer/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vere-kreft/seksjon?Tittel=registrering-2698