https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2343<h2 class="ms-rteElement-H2B">Obstipasjon - ukomplisert (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11084" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11084" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2344<h2 class="ms-rteElement-H2B">Obstipasjon - uttalt og behandlingsresistent, enkoprese og inkontinens for avføring (veiledende frist 12 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Klinisk undersøkelse inklusive prøver og rådgivning.</dd> <dt>Veiledende frist for start utredning</dt> <dd>12 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>lav alder</li> <li>sen mekoniumavgang</li> <li>dårlig trivsel</li> <li>mistanke om nevromuskulær sykdom</li> <li>mistanke om allergi eller cøliaki</li> <li>spisevansker</li> <li>vekststagnasjon</li> <li>grad av påvirkning av sosial funksjon, eventuelt skolefravær</li> </ul> <p>Vurder å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten med tilbakemelding til fastlege dersom det ikke er prøvd mykgjørende behandling i primærhelsetjenesten og barnet ellers virker somatisk frisk.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11085" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11085" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses under tvil å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>