https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2286<h2 class="ms-rteElement-H2B">Allergi - alvorlig (veiledende frist 8 uker)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Påvirker funksjonsevne og allmenntilstand. Ikke oppnådd symptomkontroll. Inkluderer barn med mistenkt kumelkallergi under 2 års alder (på grunn av risiko for næringssvikt).</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Ja</dd> <dt>Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Allergitesting, rådgivning og vurdering av behov for spesielle behandlingstilbud.</dd> <dt>Veiledende frist for start behandling</dt> <dd>8 uker</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>invalidiserende symptomer</li> <li>veksthemning</li> <li>problematisk nattesøvn</li> </ul> <p>Øyeblikkelig hjelp ved anafylaktiske reaksjoner.</p> </dd> </dl> </div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11029" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11029" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses å være alvorlig</dd> </dd> </div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=2287<h2 class="ms-rteElement-H2B">Allergi - ikke alvorlig (ikke rett)</h2><div class="textContainer"><dl> <dt>Utdypende forklaring på tilstand</dt> <dd>Symptomkontroll, normal vekst og utvikling er en forutsetning.</dd> <dt>Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?</dt> <dd>Nei</dd> <dt>Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter</dt> <dd> <ul> <li>familier som ikke mestrer situasjonen</li> <li>kroniske problemer der det er behov for second opinion eller støtte til tiltak</li> </ul> <p>Barn under 2 år med mistenkt kumelkallergi - se prioriteringsveilder for allergi - alvorlig.</p> </dd> </dl></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-11030" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-11030" class="rasjonale"><dl> <dt>Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig</dd> <dd>Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv</dd> <dt>Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten</dt> <dd>Tilstanden anses ikke å være alvorlig</dd> </dl></div></div></div>