​Rettigheter, ansvar, organiseringhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1635​Rettigheter, ansvar, organiseringAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0FalseAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=rettigheter-ansvar-organisering-10000
Finansieringhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2211FinansieringAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0TrueAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=finansiering-10768
Journalføring, helseattester og videresending av helseopplysningerhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1620Journalføring, helseattester og videresending av helseopplysningerAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0TrueAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=journalforing-helseattester-og-videresending-9807
Helseundersøkelser av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforentehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2219Helseundersøkelser av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0TrueAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=helseundersokelser-av-asylsokere-flyktninger-10776
Helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforentehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1568Helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforenteAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0TrueAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=helsetjenester-for-flyktninger-asylsokere-9811
Ofre for menneskehandelhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=2658Ofre for menneskehandelAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0FalseAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=ofre-for-menneskehandel-10722
Psykososial oppfølginghttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1653Psykososial oppfølgingAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0TrueAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=psykososial-oppfolging-10057
Helse- og omsorgstjenester for bosatte flyktninger og familiegjenforentehttps://helsedirektoratet.no/Lists/Retningslinjeseksjoner/DispForm.aspx?ID=1606Helse- og omsorgstjenester for bosatte flyktninger og familiegjenforenteAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforenteRetningslinjeseksjon0TrueAsylsøkere, flyktninger og familiegjenforente<p>Veilederen er en oppdatert utgave av IS-1022 (2003/2010). Denne versjonen er oppdatert i september/oktober 2015 for forskrifts- og lovendringer og noen endringer hva gjelder smittevern, vaksinasjon og innhold i helseundersøkelsen. Veilederen er ytterligere oppdatert i oktober 2018. </p><p>Helsedirektoratet ønsker å presisere kommunenes ansvar for å sikre kvalitativt gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune.</p><p>Veilederen er i første rekke beregnet på helsepersonell og personell i administrative stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg er den beregnet på personell i mottak, kommunalt, regionalt og statlig ansatte på ulike beslutningsnivåer i primær- og spesialisthelsetjenesten.<span></span><br></p><p>Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt. <br></p>/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=helse-og-omsorgstjenester-for-9874