Trykket versjon av boken kan bestilles av Fagbokforlaget og hos flere bokhandlere på nett.

​​I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og anbefalinger på individ- og gruppenivå. Boken beskriver i tillegg hvordan man fremmer atferdsendring.

Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling er delt inn i to deler.

Del 1: Generelle kapitler

Generelle kapitler i Aktivitetshåndboken viser hvordan man kan tilrettelegge for fysisk aktivitet for ulike målgrupper.

Last ned enkeltkapitler i PDF:

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet
2. Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet
3. Barn og unge
4. Fysisk aktivitet for eldre
​5. Fysisk aktivitet på resept – FaR
6. Å bli fysisk aktiv
7. Motiverende samtaler
​8. Å vurdere og styre fysisk aktivitet
9. Ulike typer fysisk aktivitet og trening
10. Helseaspekter ved styrketrening
​11. Graviditet
12. Overgangsalderen
13. Infeksjoner og idrett
14. Plutselig død i idrett

Del 2: Terapikapitler

​Alle kapitlene er strukturert etter samme mal, med diagnosespesifikke anbefalinger om fysisk aktivitet. Hvert terapikapittel angir anbefalt type aktivitet, frekvens, varighet og intensitet. I tillegg diskuteres eventuell interaksjon med legemiddelbehandling.

Last ned enkeltkapitler i PDF:

15. Avhengighet og misbruk
16. Angst
17. Artrose
18. Astma
19. Cystisk fibrose
20. Demens
21. Depresjon
22. Diabetes mellitus – type 1
23. Diabetes mellitus – type 2
24. Hjertesvikt
25. Hypertensjon
26. Koronarsykdom
27. Kreft
28. Kronisk obstruktiv lungesykdom – KOLS
​29. Lipider
​30. Mage-/tarmsykdommer
​31. Metabolsk syndrom
32. Multippel sklerose
33. Nyresykdom og nyretransplantasjon
34. Osteoporose
35. Overvekt og fedme
​36. Parkinsons sykdom
37. Perifer karsykdom
38. Polio – resttilstander
39. Revmatoid artritt
40. Ryggmargsskade
​41. Ryggsmerter
​42. Rytmeforstyrrelser
43. Schizofreni
44. Slag – hjerneslag
​45. Smerter
46. Stress
47. Svimmelhet og balanseforstyrrelser