Rapportering og evaluering

Rapporteringsskjema for nasjonale referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi (QuestBack).

Fristen for rapportering er 31. mars hvert år.

Last ned rapporter for 2017 (ZIP, 22,4MB)

Søk om referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi

Alle referansefunksjoner som foreslås kan bli utlyst. Helsedirektoratet mottar også søknader uavhengig av utlysing, og vi behandler søknader fortløpende.

Søknadsskjema for medisinsk mikrobiologi (QuestBack)

Oversikt over referansefunksjoner

 

​Virus
​Agens
​Ansvarlig institusjon
​Influensavirus
​Folkehelseinstituttet
​Polio/enterovirus
​Folkehelseinstituttet
​Hepatittvirus (A, B, C, D og E)
​Folkehelseinstituttet
​Kusma
​Folkehelseinstituttet
​Meslinger
​Folkehelseinstituttet
​Rubella
​Folkehelseinstituttet
​Norovirus
​Folkehelseinstituttet
​Sars/Mers
​Folkehelseinstituttet
​Tick-Borne encephalitis (TBE)
​Folkehelseinstituttet
​Humant papillomavirus (HPV)
​Akershus Universitetssykehus
​Cytomegalovirus (CMV)
​Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF
​Adenovirus
Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
​Humant immunsviktvirus
​Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF (Ullevål)
​Rotavirus
​Folkehelseinstituttet

​​Næringsmiddelbårne bakterier
Agens
​Ansvarlig institusjon
​Salmonella
​Folkehelseinstituttet
​Shigella
​Folkehelseinstituttet
​Yersinia
​Folkehelseinstituttet
​Tarmpatogene E. coli
​Folkehelseinstituttet
​Campylobacter
​Folkehelseinstituttet
​Vibrio
​Folkehelseinstituttet
​Brucella
​Folkehelseinstituttet
​Listeria
​Folkehelseinstituttet

​Bakterielle toksiner
​Agens
​Ansvarlig institusjon
​Bacillus cereus
​Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
​Clostridium perfringens (gassgangren)
​NMBU
​Stafylokokk enterotoksin
​Veterinærinstituttet
​Enterohemorragisk E. coli (EHEC)
​Folkehelseinstituttet
​Clostridium botulinum (botulisme)
​NMBU

​Luftveispatogener
Agens
​Ansvarlig institusjon
​Mykobakterier
​Folkehelseinstituttet
​Meningokokker
​Folkehelseinstituttet
​Gruppe A streptokokker
​Folkehelseinstituttet
​Pneumokokker
​Folkehelseinstituttet
​Haemophilus influenzae
​Folkehelseinstituttet
​Corynebacterium diphteria (difteri)
​Folkehelseinstituttet
​Legionella
​Delt mellom Folkehelseinstituttet
og Helse Vest RHF ved Sjukehuset Stavanger HF

​Andre bakterier
​Agens
​Ansvarlig institusjon
​Fransiscella
​Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
​Leptospira
​Folkehelseinstituttet
​Bacillus anthracis (miltbrann)
​Folkehelseinstituttet
​Bordetella pertussis (kikhoste)
​Folkehelseinstituttet
​Gruppe B streptokokker
​Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
​MRSA
​Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
​Borrelia burgdorferi (borreliose)
​Helse Sør-Øst RHF ved Sørlandet sykehus HF
​Clostridium difficile
​Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF (Ullevål)
​Neisseria gonorrhoeae (gonoré)
​Folkehelseinstituttet
​Treponema pallidum (syfilis) 
​Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF (Ullevål)
​Burkholderia (B. pseudomallei og mallei)
Folkehelseinstituttet


​​Medisinske soppsykdommer
​Agens
​Ansvarlig institusjon
​Medisinske soppsykdommer
​Helse Sør-Øst RHF ved 
OUS HF (Rikshospitalet)

​Parasitter
​Agens
​Ansvarlig institusjon
​​Toxoplasma

​​​Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF (Rikshospitalet)
​Parasittologi
​Søknad


​Resistensgener antibiotika
​Agens
​Ansvarlig institusjon
​Karbapenem - gram-negative staver
​​Helse Nord RHF ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Linezolid - enterokokker
​​Helse Nord RHF ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Colistin - gram-negative staver
​​Helse Nord RHF ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Vankomycin - enterokokker
​​Helse Nord RHF ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Ansvar og oppgaver

Offentlige nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner ble formalisert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005, og er i dag regulert i rundskriv I-5/2013 - Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi (regjeringen.no).

Nasjonale referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi har et landsdekkende ansvar. Overordnede oppgaver og de faglige og praktiske kravene til laboratoriene går fram av MSIS-forskriften (lovdata.no). MSIS- og tuberkulose­forskriften er også det juridiske grunnlaget for de medisinske mikrobiologiske referansefunksjonene. Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er etter forskriften tillagt følgende oppgaver:

  • Referansediagnostikk
  • Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer

En nærmere forklaring på disse punktene fremgår av vedlegg I i rundskrivet. Mer informasjon er også tilgjengelig hos European Centre for Disease Prevention and Control i rapporten Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases (ecdc.europa.eu).

Rådgivningsgruppe

Helsedirektoratet er ansvarlig for å oppnevne en rådgivningsgruppe for nasjonale referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi. Rådgivningsgruppen skal ledes av Helsedirektoratet, og medlemmene skal være fra Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, de regionale helseforetakene, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærinstituttet og brukergrupper.

Rådgivningsgruppen skal ha to medlemmer fra henholdsvis Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og de regionale helseforetakene. Det skal være ett medlem hver fra henholdsvis NMBU, Veterinærinstituttet og de som er profesjonelle brukere av tjenestene.

Rådgivningsgruppen foretar en faglig vurdering av både søknader og innkommende rapporter. Basert på blant annet anbefalingen fra rådgivningsgruppen vurderer helsedirektoratet søknader og rapporter. Helsedirektoratet gir en innstilling til utpekende myndighet, Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunn og hensikt

For å stille sikker diagnose eller for å undersøke smittestoffets karakteristika videresendes (refereres) det biologiske materialet til et referanselaboratorium for nærmere undersøkelser. Referanselaboratoriet gir nærmere anvisning for innsendelse av prøvematerialet fra primærlaboratoriene.

Pasientrettede undersøkelser utføres for korrekt diagnostisering eller behandling av en pasient. Folkehelserettede undersøkelser utføres på vegne av helsemyndighetene for overvåkning, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer. Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal ivareta begge oppgavene. Nasjonale referanselaboratorier ivaretar både primærdiagnostikk, sekundærdiagnostikk og kvalitetssikring av analyser. Referanselaboratorier har samme meldingsplikt til MSIS som det rekvirerende laboratorium.

 

Sist faglig oppdatert: 15. januar 2019