​Antall LIS1-stillinger blir i ny spesialistutdanning bestemmende for kapasiteten på den totale spesialistutdanningen, og vil dermed også påvirke det totale antallet ferdige spesialister. Som ledd i arbeidet med innføring av ny spesialistutdanning for leger, fikk Helsedirektoratet høsten 2018 i oppdrag å gjennomføre en fornyet vurdering av antall LIS1-stillinger.

Fant du det du lette etter?​