Last ned PDF (30. MB)

Rapporten drøfter hovedutfordringer og peker på strategier for å styrke folkehelsearbeidet og derigjennom folkehelsen.

Trekk ved dagens helsetilstand, helseatferd og demografi varsler om store utfordringer i årene som kommer. De demografiske endringene vi står foran er et resultat av at vi har lykkes i å skape et samfunn med gode levekår og gode helsetjenester.

Samtidig ser vi at ulikheter i posisjon, penger og ressurser skaper helseforskjeller. Rapporten drøfter hvordan vi kan møte disse utfordringene, og understreker at vi må handle nå for å sikre fremtidens helse og velferd.

Fant du det du lette etter?​