Last ned PDF (2,0 MB)

​Årlig rapport om de langsiktige utviklingstrekkene i kostholdet, med tall og statistikk. ​

Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring arbeider for å bidra til at befolkningen får et best mulig kosthold. Et særlig ansvar er å arbeide for å redusere sosial ulikhet i helse. Kunnskap om matvaremarkedet og utviklingen i kostholdet til ulike grupper av befolkningen er et viktig grunnlag for dette arbeidet.

Datagrunnlag for rapportene

Rapportene bygger i hovedsak på tallmaterialet fra matforsyningsstatistikk for hele landet, samt undersøkelser angående anskaffelse av fisk i privathusholdninger.

Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser over anskaffelse av matvarer i privathusholdninger er også en viktig del av datagrunnlaget for å beskrive trender i matvareforbruket.

skriv ut del på facebook del på twitter