​Meldeordningen har mottatt rundt 200 meldinger om uønskede hendelser knyttet til radiologisk bildediagnostikk over en fireårs periode. Hendelsene medførte forsinket korrekt diagnostikk og behandling for pasienter og åtte dødsfall ble innrapportert.
Forsinket granskning av undersøkelser, mangelfull informasjonsflyt ved endret bildebeskrivelse og stort arbeidspress blant radiologer ble beskrevet som medvirkende faktorer til de uønskede hendelsene.
Læringsnotatet omhandler risikoområder og forbedringsområder knyttet til radiologisk bildediagnostikk. Hendelsene er innmeldt fra spesialisthelsetjenesten til meldeordningen for uønskede hendelser og har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade.

Fant du det du lette etter?​