Last ned PDF (2.9 MB)

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet et oppdrag om å samordning av digitale helse- og informasjonstjenester rettet mot ungdom. Det er etablert en prosjektgruppe under navnet DIGI-UNG for å gjennomføre oppdraget. DIGI-UNG er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

I en innledende fase er det gjennomført en del innsiktsarbeid for å hente inn innspill fra ungdommer og aktører som tilbyr helsefremmende digitale tjenester til denne målgruppen (se del 1). Basert innspillene er det foreslått en samordningsmodell og en plan for implementering (se del 2). 

Hovedkonklusjoner fra rapportene:

  • Digitale kanaler er effektive måter å spre helsefremmende informasjon og gir ungdommer mulighet til å bli kjent med helsetjenesten i eget tempo og på egne premisser. Til tross for høy digital kompetanse har ungdommer imidlertid problemer med å finne og navigere mellom ulike tjenester og informasjonskilder på nett. De ønsker digitale tjenester som er kvalitetssikret, samlet på et sted, tilpasset ulike behov og i tråd med deres brukermønstre.
  • Aktørene som tilbyr digitale tjenester til ungdommer ønsker å opprettholde dagens mangfoldige tilbud samtidig som disse samkjøres bedre rundt innholdsproduksjon, valg av tekniske løsninger, markedsføring, kompetanseheving og erfaringsutveksling. De trenger veiledning for å overholde lovverket knyttet til avgrensning av helsehjelp, varslingsplikt og personvern.
  • DIGI-UNG prosjektet modellen foreslår et helhetlig, digitalt forløp fra helsefremmende informasjonstjenester med lav terskel til fullverdig digital helsehjelp. Ung.no vil være hovedinngangen for modellen og sette rammer for brukeropplevelsen. Gjennomføringsstrategien må være en smidig utvikling med høy grad av brukermedvirkning, tverrsektorielt samarbeid og involvering av leverandørmarkedet.


Fant du det du lette etter?​