Last ned PDF (1.2 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Den åttende statusrapporten viser data fra søknads- og tilsettingsrunden høsten 2016, med oppstart våren 2017.

Endring fra trekningsbasert til søknadsbasert tilsetting i turnusstillinger ble innført i 2013. Statusrapportene etter hver tilsettingsrunde vil kunne brukes i en evaluering av endringen.

Fra 1. mars 2017 ble turnus erstattet med del 1 i ny spesialistutdanning for leger.

Fant du det du lette etter?​