Tiltaksplanen er et verktøy for å intensivere saltreduksjonsarbeidet i Norge. Planen bygger på Nasjonalt råd for ernærings Strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen (regjeringen.no).

Hva vi spiser og drikker påvirker helsen. Det er dokumentert sammenheng mellom inntak av salt, blodtrykk og risiko for hjerte- og karsykdommer. Vi spiser i gjennomsnitt 10 gram salt daglig, dobbelt så mye som anbefalt. Om lag tre fjerdedeler av saltinntaket kommer fra industribearbeidet mat.

Saltinnholdet i maten kan reduseres, og en nedgang i befolkningens saltinntak kan gi betydelige helsegevinster.

Planen omhandler tiltak innen følgende innsatsområder:

  • Overvåking av saltinnholdet i mat og saltinntaket i befolkningen (måling av saltutskillelse i urin). 
  • Reduksjon av saltinnhold og matvarer og retter gjennom et samarbeid med matvarebransjen, Saltpartnerskapet.
  • Merking av saltinnhold. Innen desember 2016 skal alle matvarer merkes med saltinnhold, jf. matinformasjonsforskriften (lovdata.no).
  • Strengere krav til maksimalt saltinnhold i matvarer merket med Nøkkelhullet, jf. nøkkelhullsforskrift (lovdata.no).
  • Kommunikasjon om salt, helse og saltreduksjon. Forbrukerne skal få bedre kjennskap til hvordan de kan velge matvarer med mindre salt når de handler, hvordan redusere salt når de lager mat hjemme og ved å etterspørre mat med mindre salt. Kommunikasjonen om salt vil være en del av helsemyndighetenes langsiktige kommunikasjonssatsing Små grep, stor forskjell (youtube.com).
  • Anbefalinger for storhusholdninger. Utvikling av anbefalinger for saltinnholdet i matvarer/retter til bruk i anbud, innkjøp og tilberedning av mat i storhusholdninger. Dette kan bidra til mindre salt i mat som serveres og stimulere produktutvikling.

For å lykkes i arbeidet med å redusere saltinntaket i befolkningen, må mange aktører samarbeide om å gjennomføre tiltakene i planen som en del av det samlede ernæringsarbeidet.

Fant du det du lette etter?​