​Svikt i egenkontroll eller dobbeltkontroll er i 9 av 10 tilfeller medvirkende årsak til uønskede hendelser ved tilberedning av legemidler til barn i sykehus, viser innmeldte meldinger over uønskede hendelser til meldeordningen.

Læringsnotatet gir en oversikt over risikoområder basert på innholdet i de innmeldte hendelsene. Hendelsene er innmeldt fra spesialisthelsetjenesten til meldeordningen for uønskede hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, alvorlig pasientskade.

Fant du det du lette etter?​