Last ned PDF (510 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​Svikt i egenkontroll eller dobbeltkontroll er i 9 av 10 tilfeller medvirkende årsak til uønskede hendelser ved tilberedning av legemidler til barn i sykehus, viser innmeldte meldinger over uønskede hendelser til meldeordningen.

Læringsnotatet gir en oversikt over risikoområder basert på innholdet i de innmeldte hendelsene. Hendelsene er innmeldt fra spesialisthelsetjenesten til meldeordningen for uønskede hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, alvorlig pasientskade.

skriv ut del på facebook del på twitter