Last ned PDF (509 kB)

Det utarbeides to typer følge-med rapporter inn mot ordningen Fritt behandlingsvalg.

Publiseres medio desember:

  • En årlig rapport som gir en bredere beskrivelse av de ulike delene av Fritt behandlingsvalg, herunder om godkjenningsordningen, informasjonstjenesten Velg behandlingsted, regionenes bruk av anbud og andre aktuelle tema.

  • Publiseres i juni, oktober og februar:

  • Tertialvise rapporter som kort oppsummerer utviklingen i tjenesteleverandører, aktivitet og utbetalte refusjoner i godkjenningsordningen innen Fritt behandlingsvalg.


Fant du det du lette etter?​