Last ned PDF (5.1 MB)

​Tall og analyser som viser utviklingstrekk for en rekke områder i samhandlingsreformen.

Formålet med samhandlingsstatistikken er å utvikle en samlet og oversiktlig statistikk på kostnader, tjenester og pasientgrupper, slik at helsesektoren får nødvendig styringsinformasjon i det videre reformarbeidet, og offentlige helsemyndigheter og befolkningen får et innblikk i hvordan det går med reformen.

De årlige rapportene er en del av Helsedirektoratets ansvar for å følge utviklingen i helse- og omsorgssektoren, både generelt og spesielt i forhold til samhandlingsreformen. Vår ambisjon er at rapporten skal være nyttig for offentlige helsemyndigheter, regionale helseforetak og helseplanleggere i kommunene.

 

Fant du det du lette etter?​