​Drøftings- og prosessnotatet skal:

  • synliggjøre kompetansebehov for å styrke folkehelsearbeidet og realisere samhandlingsreformen og nytt lovverk (Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven). 
  • være en hjelp i dialog med utdanningsinstitusjoner slik at utdanningstilbudet videreutvikles i tråd med lovens intensjoner og forutsetninger.

For å lykkes med å videreutvikle et robust folkehelsearbeid lokalt og regionalt er ikke nytt lovverk, økonomiske virkemidler eller erfaringer fra utprøvingsarbeidet nødvendigvis nok. Utfordringen må utvides så man styrker fagkompetansen hos aktørene.

Fant du det du lette etter?​