Rapport om status i folkehelsearbeidet i Norge med råd og anbefalinger for videreutvikling av dette arbeidet.

Rapporten danner noe av grunnlaget for regjeringens neste folkehelsepolitiske melding til Stortinget.

​Regjeringen skal legge frem en Stortingsmelding om folkehelsepolitikken hvert fjerde år, første gang våren 2015. Hensikten er å styrke den politiske og demokratiske forankringen av folkehelsepolitikken. Fireårsintervallet henger sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementets utsending av nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Samordningen skal bidra til at nasjonal folkehelsepolitikk ses i sammenheng med regionalt og lokalt folkehelsearbeid. Dette systemet ble etablert gjennom Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar fra 2013.

Fant du det du lette etter?​