Last ned PDF (4.1 MB)

Formålet med denne rapporten er å gi svar på sentrale og grunnleggende helsepolitiske spørsmål om spesialisthelsetjenesten i Norge.

Årlig bevilger og bruker staten om lag 120 milliarder kroner på spesialisthelsetjenesten. Samdata er en årlig analyse fra Helsedirektoratet.

Rapportene inneholder informasjon om utviklingen i ressursinnsats til spesialisthelsetjenesten, bruk av tjenestene og utnytting av ressursene for både somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Tall og analyser er sammenlignbare over tid og blir presentert på nasjonalt og regionalt nivå, samt på foretaksnivå og for bostedsområder ('sørge for'-ansvaret for helseforetakene).

Definisjoner og datagrunnlag for Samdata

Fant du det du lette etter?​