​Formålet med rundskrivet er å vise hvilke muligheter tjenestene har for å samarbeide til beste for barn og unge.

Rundskrivet avklarer tjenestenes ansvar, oppgaver og plikt til å samarbeide både generelt og i enkeltsaker innenfor rammen av reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.

Rundskrivet er utarbeidet i nært samarbeid med relevante instanser, herunder Samarbeidsforumet for barnevern og psykisk helse. Målet med forumet er å styrke samarbeidet mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester, og består av representanter både fra kommune, fylkesmann, Bufetat, psykisk helsevern, kompetansesenter og brukerorganisasjoner.

Rundskrivet er aktuelt for alle som arbeider med barn og unge som har behov for barneverntjenester og psykiske helsetjenester.​

Til hjelp i implementeringsarbeidet har direktoratene laget en lysbildepresentasjon av rundskrivet, og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) har i tillegg utarbeidet materiell til kurs og oppgaver som kan brukes.

Regionale samarbeidsavtaler:

Helse Nord RHF

Helse Midt RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF


Fant du det du lette etter?​