Last ned PDF (931 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​Rundskriv til forskrift om dødsdefinisjonen ved donasjon av organer, celler og vev.

Rundskrivet er revidert i juni 2016 og erstatter rundskriv I-39/97.

skriv ut del på facebook del på twitter