​Denne rapporten er en del av rapporteringsprosjektet «Kvalitetssikring, sammenstilling og analyser av data fra kommunenes rapportering på kommunale tiltak innen kommunalt rusarbeid» som følger utviklingen i kommunalt rusarbeid gjennom en årlig kartlegging i landets kommuner.

Rapporteringen på kommunalt rusarbeid skal gi helsemyndighetene systematisk kunnskap om kommunenes innsats på rusfeltet, blant annet ved å synliggjøre årsverksinnsatsen på feltet.

Noen hovedpunkter fra rapporten:

  • Det var totalt 3990 årsverk innenfor kommunalt rusarbeid i 2013, noe som er en nedgang på ca. 3 prosent fra 2012.
  • Den største andelen årsverk (31 prosent) går til oppfølgingstjenester i bolig.
  • 64 prosent av de ansatte har helse- /sosialfaglig høyskoleutdanning.
  • 81 prosent av kommunene har utviklet en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.
  • Boligrelaterte tjenester og manglende ressurser er det flest kommuner oppgir som de største utfordringene innenfor kommunalt rusarbeid.

Rapporteringen for 2013 er den fjerde rapporteringen av denne typen på kommunalt rusarbeid.

Rapporteringene skal foregå over flere år, slik at en skal kunne følge utviklingen innenfor rusarbeidet i kommunene.

Fant du det du lette etter?​