Last ned PDF (101 kB)

​Feil i rapportering av personskadedata i 2012 og 2013

Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak har rapportert inn samme skade to ganger.

  • I 2013 var 4,2 prosent av skadene i datasettet duplikater. Duplikatene gjelder i hovedsak Sykehuset Telemark som har blitt innrapportert fra både Sykehuset Telemark og Betanien Telemark. 
  • I 2012 var 4,6 prosent av skadene i datasettet duplikater og gjelder i hovedsak Helse Førde HF og Ålesund sykehus. For Helse Førde HF kan årsaken skyldes at sykehusene Førde, Nordfjord og Lærdal har brukt både gammel og ny versjon av NPR-melding ved innrapportering av data. Hva som er årsak til duplikater fra Ålesund er ukjent. 

Se korrigerte tabeller og komplett oversikt over duplikater.

Korrigert feil og iverksatt kontroller

Norsk pasientregister har korrigert feilene og produsert nytt datagrunnlag for 2012 og 2013. For å unngå at samme feil oppstår igjen er det iverksatt nye kontroller ved mottak av data. Endringene utgjør små forskjeller fra de opprinnelig rapporterte tallene. Ønsker du forklaringer på tallene kan du laste ned rapporten for aktuelt år.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med Morten Støver, tlf 95 25 37 72

Fant du det du lette etter?​