Last ned PDF (3.4 MB)

Med rusreformen i 2004 ble sektoren Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) opprettet og spesialisthelsetjenesten fikk ett nytt ansvarsområde. Behandlingen i TSB utføres ved offentlige institusjoner (tidligere fylkeskommunale institusjoner), enheter innen psykisk helsevern og nyopprettede behandlingsenheter. Statistikk for sektoren presenteres årlig i SAMDATA spesialisthelsetjenesten.

Pasientdata for TSB ble innrapportert til Norsk pasientregister (NPR) fra og med 2009. Dette gjorde det mulig å beskrive behandlingstilbudet gjennom kjennetegn ved pasientpopulasjonen som mottar tilbudet, samt bidraget fra og sammenligning med psykisk helsevern. Statistikk for pasientpopulasjonen i TSB og behandlingstilbudet på institusjonsnivå er under utvikling og presentert i flere rapporter.

Rapportene beskriver blant annet utviklingen i døgntilbudet og sammenligner pasientdata og institusjonsstatistikk (SSB), de gir en beskrivelse av døgnpasienter og polikliniske pasienter samt vurderer kvalitet og kompletthet i data. I tillegg er det laget flere rapporter som ser på behandlingstilbudet til denne pasientgruppen som inkluderer rusbehandling utført i psykisk helsevern for voksne.

Fant du det du lette etter?​