​Både for høyt og for lavt blodsukker kan resultere i akutte livstruende situasjoner og senkomplikasjoner. Lavt blodsukker kan være livstruende dersom det ikke oppdages i tide, og forebygging er derfor viktig.

Meldinger om uønskede hendelser har vist at det kan bli gitt for stor enkeltdose insulin under opphold på sykehus.

Læringsnotatet gir en oversikt over risikoområder basert på innholdet i de innmeldte hendelsene. Hendelsene er innmeldt fra spesialisthelsetjenesten til meldeordningen for uønskede hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, alvorlig pasientskade.

Fant du det du lette etter?​