Rundskrivet er oppdatert med lovendringer som gjelder fra 1. januar 2018.

Et revidert og oppdatert rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven ble publisert i april 2015. Det er etter det foretatt noen oppdateringer og presiseringer. Lovendringene som gjelder fra 1. januar 2018, og som skal bidra til å styrke og tydeliggjøre barn og unges rettsstilling ved bruk av helse- og omsorgstjenester, er nå tatt med og kommentert.

Det er viktig at rettighetene til pasienter og brukere blir ivaretatt på en god måte. Formålet med rundskrivet er å styrke kunnskapen om loven og gjøre det lettere å orientere seg om pasient- og brukerrettigheter til det beste for pasienter og brukere.

Fant du det du lette etter?​