Rundskrivet er oppdatert 1. august 2016.

Et revidert og oppdatert rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven ble publisert i april 2015. Det inneholdt de enkelte bestemmelsene i loven med kommentarer unntatt kapittel 2. I mai 2016 ble rundskrivet publisert på nytt – nå også med kommentarene til kapittel 2. I tillegg ble det foretatt noen oppdateringer og presiseringer.

Det er viktig at rettighetene til pasienter og brukere blir ivaretatt på en god måte. Formålet med rundskrivet er å styrke kunnskapen om loven og gjøre det lettere å orientere seg om pasient- og brukerrettigheter til det beste for pasienter og brukere.

Fant du det du lette etter?​