Rapporten inneholder:

  • en beskrivelse av partnerskap som arbeidsform i folkehelsearbeidet, med særlig vekt på regionale partnerskap mellom fylkeskommunen og andre regionale aktører, der også kommunene kan inngå. 
  • en oversikt over hvordan fylkeskommunene har organisert sitt folkehelsearbeid, hvor partnerskapsarbeidet inngår som ett element.
Fant du det du lette etter?​