Last ned PDF (4.2 MB)

Dette er en samling av artikler og rapporter fra omsorgsfeltet. Oversikten i rapportene er ikke uttømmende, men gir en pekepinn på hvilken kunnskap Helsedirektoratet legger til grunn for sine vurderinger av utviklingen innenfor området.

Oversikten er delt i kapitler etter tema. Temaene er likevel ikke gjensidig utelukkende, slik at noen artikler kan tenkes plassert flere steder. Forskningsrapportene presenteres som sammendrag der dette har vært mulig. Alle dokumentene er lett søkbare på nettet ved å skrive inn tittel og forfatter.

Vi håper oversikten vil bidra til mer bruk av forskning i utviklingen av omsorgstjenestene, og at den vil komme mange til nytte.

Fant du det du lette etter?​