Last ned PDF (811 kB)

IS-1 er Helsedirektoratets årlige rundskriv til fylkesmennene, kommunene, regionale helseforetak og fylkeskommunene. Målgruppen er administrativ og politisk ledelse.

​Rundskrivet videreformidler viktige nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet.

Målet er at mottakerne bruker informasjonen i sin virksomhetsplanlegging, og at en samlet fremstilling bidrar til informasjonsdeling og koordinering på tvers av målgruppene.

Utgangspunktet er statsbudsjettet (Prop. 1 S), departementets tildelingsbrev til direktoratet og Helsedirektoratets strategiske plan for 2014–2018.​

Fant du det du lette etter?​