​Pakkeforløpene for kreft er standardiserte pasientforløp som skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for bedre samhandling i pasientforløpet, og samtidig redusere risikofaktorer og unødvendig ventetid for pasientene. Målet med Pakkeforløp for kreft er med andre ord å bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Helsedirektoratet har i samarbeid med fagfolk fra sykehusene, fastleger og brukerrepresentanter utarbeidet 28 pakkeforløp og diagnoseveiledere for kreft etter dansk modell. Pakkeforløpene er implementert i helsetjenesten fra og med 2015. Helsedirektoratet skal ha et koordinerende ansvar for implementeringen hos fastlegene og ved sykehusene.

Fant du det du lette etter?​