Last ned PDF (881 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Nasjonal handlingsplan for kreft 2015-2017 er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Planen beskriver konkrete tiltak for å nå målene i Sammen – mot kreft, Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 (regjeringen.no).

Et samlet Partnerskap mot kreft står bak handlingsplanen.

skriv ut del på facebook del på twitter