​​​​​​​Det er viktig at pasienter som er under behandling i helsevesenet får riktige legemidler, i riktig dose, til riktig tid. For å sikre dette er det gitt en forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp til pasienter.

Rundskrivet skal bidra til å styrke kunnskapen om forskriften og gjøre det lettere å orientere seg om hvordan legemiddelhåndteringen skal og kan skje til det beste for pasienter og brukere.​

Fra 1. januar 2017 ble det i forskriftens § 5a gitt en ny bestemmelse om legemiddelgjennomgang i sykehjem.

Fant du det du lette etter?​