Å få feil legemiddel eller blod kan være livstruende, for eksempel ved hjertemedisin eller cellegift samt ved transfusjon av uforlikelig blod.  Feil ved identitetskontroll forekom i de fleste av de 349 innmeldte hendelsene (i perioden 2012 – 2015) der pasienter fikk legemiddel eller blod som var ordinert til en annen pasient. 

Læringsnotatet gir en oversikt over risikoområder og forbedringsforslag basert på innholdet i de innmeldte hendelsene. Hendelsene er innmeldt fra spesialisthelsetjenesten til meldeordningen for uønskede hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, alvorlig pasientskade.​

Fant du det du lette etter?​