Last ned PDF (1.0 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Kvalitetsbasert finansiering ble innført i 2014 som en forsøksordning for spesialisthelsetjenesten. 

Innhold i rapporten Kvalitetsbasert finansiering 2017:

  • Hvordan ordningen er utformet og hvordan beregninger utføres
  • Dokumentasjon av det som er nytt i modellen for 2017
  • Inntektseffektene for RHF-ene for 2017
  • Analyse av resultatene
skriv ut del på facebook del på twitter