​Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan være helt avgjørende for god livskvalitet hos personer med nedsatt funksjonsevne. Formålet med rapporten er å gi økt kunnskap om ordningen blant brukere og pårørende.

Rapportens tre hovedtemaer:

  • BPA-brukeres deltakelse i utdanning og arbeid
  • Pårørendes deltakelse i utdanning og arbeid
  • Kommunenes organisering og praktisering av ordningen

Rapporten baserer seg i hovedsak på kvalitative intervjuer med BPA-brukere, pårørende og kommunalt ansatte som arbeider med tildeling av BPA.Fant du det du lette etter?​