​I denne rapporten presenteres de årlige tallene for ressursinnsats i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Rapporten gir en oversikt over utviklingen i antall årsverk og grad av kompetanse i tjenestene, fordelt etter tjenester til henholdsvis voksne, og til barn og unge.

Rapporten gir også en oversikt over kommunenes innsats og prioriteringer innenfor sentrale satsningsområder på psykisk helse- og rusfeltet.

Fant du det du lette etter?​