Last ned PDF (2.2 MB) Kan ikke bestilles i papirversjon

Rapporten viser årsverk for alle deltjenestene i helsestasjonsfeltet: Svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Tallmaterialet fra rapporten kan lastes ned i xlsx-format: Innrapporte data fra kommunene - Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (XLSX)

skriv ut del på facebook del på twitter