Last ned PDF (191 kB)

I forbindelse med etablering av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er IPLOS-brosjyren revidert med ny og tilpasset informasjon. Brosjyren skal gis til alle som søker om eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den enkelte saksbehandler/tjenesteyter skal informere søker/tjenestemottaker om registeret og hensikten med innhenting av opplysningene.

Det er ikke påkrevd særskilt samtykke for registrering av opplysninger i saksbehandling og innsending av IPLOS data til Kommunalt pasient – og brukerregister.

Fant du det du lette etter?​