Last ned PDF (773 kB)

​Rapportserien «Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet» viser et omfattende internasjonalt arbeid i direktoratet. Rapportene gir etatens ansatte og samarbeidspartnere en god oversikt over direktoratets internasjonale engasjement.

Hovedvekten i internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet ligger i Europa, og det er spesielt mange aktiviteter knyttet til EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Utover dette er det mange aktiviteter knyttet til Nordisk Ministerråd, Verdens helseorganisasjon (WHO), De forente nasjoner (FN), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og ikke minst, samarbeid som ikke kan plasseres under de store formelle institusjonene.

Fant du det du lette etter?​