​Håndboken kan brukes av ansatte i pleie- og omsorgstjenesten til å jobbe med å mestring av krevende og vanskelige oppgaver og etiske dilemmaer.

Det kan gjelde oppgaver som er utfordrende på det mellommenneskelige plan, og som aktiviserer følelser hos personellet. Ved å reflektere sammen med kolleger rundt situasjoner som du har opplevd som vanskelige å takle, kan du finne fram til nye og bedre strategier.

Målsettingen er både bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø, blant annet ved å forebygge slitasje og utbrenthet hos ansatte i pleie- og omsorgstjenesten.

Håndboken kan brukes som redskap ved start, organisering og drift av refleksjonsgrupper.

Fant du det du lette etter?​