​Rundskrivet erstatter rundskriv IK-15/93 fra Statens helsetilsyn: Helseundersøkelse og vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa.

Formålet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner.

Rundskrivet:

  • tydeliggjør hvilket helsetilbud adopterte barn skal få ved ankomst til Norge
  • beskriver hva som bør gjøres av kliniske undersøkelser
  • omhandler aktuelle psykososiale problemstillinger
  • klargjør ansvar knyttet til tilretteleggingen av helsetilbudet til adopterte barn. 

Målgruppene for rundskrivet er:

  • landets kommuneleger, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sykehusenes barneavdelinger (primærmålgruppe)
  • faginstanser som møter barn med utfordringer knyttet til psykisk helse, språkvansker, pedagogiske utfordringer og sammensatte problemer
  • barne-, ungdoms- og familieetaten og adopsjonsforeningene
    adoptivforeldre
Fant du det du lette etter?​