​​Helsedirektoratets formål med planen er å fremme forslag til strategier og tiltak for å bidra til:

  • redusert forekomst, sykelighet og dødelighet av kronisk nyresykdom.
  • helhet, kvalitet og likeverdighet i tilbudet til pasienter uavhengig av bosted og sosioøkonomiske forhold.
  • at flest mulig som trenger det, får tilbud om transplantasjon.
  • kalitetsutvikling i dialysebehandling og/eller konservativ behandling for pasienter med svært alvorlig nyresykdom som ikke kan transplanteres.
Fant du det du lette etter?​