Last ned PDF (2.9 MB)

Rapportene gir en samlet oversikt over utviklingen på samfunnsområder som har betydning for helse og helseforskjeller.

I samarbeid med en rekke andre sektorer beskriver rapportene utviklingen på områdene:

  • Økonomiske levekår
  • Sosial støtte, deltagelse og medvirkning
  • Trygge og helsefremmende miljøer
  • Sunne valg
  • Oppvekst
  • Arbeidsliv
  • Lokalt folkehelsearbeid

Rapportene belyser i hvilken grad virkemidler og tiltak på disse områdene bidrar til en jevnere fordeling av goder og ressurser – og dermed også til mindre helseforskjeller? Den handler først og fremst om de forhold som skaper og påvirker vår helsetilstand, og ikke om forskjeller i helseutfall slik som sykdom og forventet levetid.

Korrigering

Ny pdf-versjon publisert 19. april 2016 med korrigering av tekst til figurene 7-2 og 7-3.

Fant du det du lette etter?​