Last ned PDF (6.2 MB)

Rapportene gir en samlet oversikt over utviklingen på samfunnsområder som har betydning for helse og helseforskjeller.

I samarbeid med en rekke andre sektorer beskriver rapportene utviklingen på områdene:

  • Økonomiske levekår
  • Sosial støtte, deltagelse og medvirkning
  • Trygge og helsefremmende miljøer
  • Sunne valg
  • Oppvekst
  • Arbeidsliv
  • Lokalt folkehelsearbeid

Helsedirektoratet skal etter Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) følge med på forhold som påvirker folkehelsen. Rapporten er en del av det tverrsektorielle folkehelsearbeidet for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Rapportene belyser i hvilken grad virkemidler og tiltak på disse områdene bidrar til en jevnere fordeling av goder og ressurser – og dermed også til mindre helseforskjeller?

Fant du det du lette etter?​