Last ned PDF (280 kB) Kan ikke bestilles i papirversjon

​​​Moment- og tipslista er utformet primært for fylkesmannsembetenes behandling av kommunale planer. Lista skal sikre at temaet folkehelse blir ivaretatt i kommunal planstrategi og i det videre kommunale planarbeidet.

Moment- og tipslista bygger på erfaringer fra utprøvingsarbeidet Helse i plan og sjekklister utviklet i Østfold, Vestfold og Møre og Romsdal.

Vi håper at Moment- og tipslista skal kunne bidra til å inspirere til kommunale og fylkeskommunale folkehelsedrøftinger i planarbeidet.

 

skriv ut del på facebook del på twitter