​Meldeordningen har mottatt rundt 35 meldinger månedlig der feil pasient ble behandlet på grunn av forveksling mellom pasienter. Hendelsene medførte at pasienter fikk feil diagnose, forsinket behandling eller at undersøkelse, observasjon og behandling ble utført på feil pasient.

Læringsnotatet «Feil pasient ble behandlet» omhandler risikoområder som førte til at feil pasient ble behandlet. Hendelsene er innmeldt fra spesialisthelsetjenesten til meldeordningen for uønskede hendelser og har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade.

Fant du det du lette etter?​