Rapporten inneholder kunnskap, prosjekterfaringer og anbefalinger om fallforebygging hos eldre. Med denne rapporten ønsker vi å gi kommunene grunnlag for en satsing på aktiv aldring, med fallforebygging som et sentralt og viktig resultatmål.

​Samhandlingsreformen, Omsorgsplan 2015, Omsorgsplan 2020 og Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34) gir føringer for at kommunenes folkehelsearbeid og forebyggende arbeid blant eldre skal styrkes.

Ulykker og skader er en stor folkehelseutfordring og fall er den hyppigste ulykkestypen hos eldre. Men fallskader kan forebygges. For å nå ulike målgrupper av eldre med ulike forebyggende tiltak må mange aktører samarbeide. Systematiske tiltak må settes inn i ulike sektorer og på flere nivåer; på individ-, gruppe- og systemnivå.

 

Les også: Hektoen (2014). Kostnader ved hoftebrudd hos eldre. Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport 2014 nr 3.

Fant du det du lette etter?​