Retten til å medvirke er en lovfestet rett som brukere og pasienter har. Brukermedvirkning er blant med på å skape likestilling og gir bedre tjenester.

Brukermedvirkning var et sentralt tema i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008). For å intensivere arbeidet med å nå målene og prinsippene for brukermedvirkning i Opptrappingsplanen, utarbeidet Helsedirektoratet denne rapporten på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2006.

Evaluering av opptrappingsplanen viste at arbeidet var kommet et godt stykke videre, men at mye fortsatt gjenstod. Brukermedvirkning er fortsatt en stor utfordring og samtidig en forutsetning for å nå nasjonale mål og forventninger til tjenestene. ​

 

Fant du det du lette etter?​